Näin lahjoitat Tappara tukisäätiölle

Syksyllä 2022 perustetun Tappara tukisäätiön tarkoituksena on tuoda pitkällä tähtäimellä taloudellista tukea kasvaneisiin lajikustannuksiin.

Heikki Penttilä kertoo Tappara tukisäätiöstä tarkemmin yllä olevalla videolla.

Näin voit lahjoittaa

Lahjoittamalla Tappara tukisäätiölle tuet junioritoimintaa pitkällä tähtäimellä. Lahjoituksen tukisäätiölle voit tehdä tilisiirrolla tai MobilePaylla tästä:

Tilinumero: FI21 4055 0017 6797 84, HELSFIHH

Nimi: Tappara tukisäätiö sr

Viesti: Lahjoitus

Rahankeräysluvan numero: RA/2024/50​​​​​​​

Toiminnan tarkoitus:

Säätiön tarkoituksena on tukea jääkiekkojuniorien kasvua ja kehitystä, sekä erityisesti tarkoituksena on junioritoiminnan osalta antaa mahdollisimman monelle jääkiekon harrastajalle mahdollisuus kehittää itseään pelaajana ja liikunnallisena ihmisenä asiantuntevan valmennuksen ohjauksessa. Säätiön tarkoituksena voi olla myös muiden urheiluyhteisöjen jääkiekkourheilu-, liikuntakasvatus-, koulutus-, kilpailu- ja julkaisutoiminnan edistäminen ja tukeminen. Toiminnan toteuttamiseksi voidaan myöntää edellä mainituille tahoille avustuksia, apurahoja ja stipendejä. Kerättyjen varojen käyttötarkoitus.

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus:

Kertyvät varat käytetään Tappara ry:n ja sen kanssa yhteistyötä tekevien yleishyödyllisten yhdistyksen juniorijääkiekkotoiminnan tukemiseen. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi valmentajakustannuksiin ja välinehankintoihin. Varoilla voidaan myöntää jääkiekkojunioritoiminnan tukemiseen avustuksia, apurahoja ja stipendejä.


Yhteystiedot

Tappara Tukisäätiö sr

c/o AAT toimisto Heikki Penttilä Oy

Hämeenkatu 26 A

33200 Tampere

Y-tunnus: 32992243

Tappara tukisäätiön taustoja

Tappara tukisäätiö perustettiin Tamhockey Oy:n hallituksen entisen puheenjohtajan Heikki Penttilän johdolla syksyllä 2022. Kasvaneiden lajikustannusten vuoksi on tärkeää löytää keinoja, joilla tuodaan jääkiekon harrastaminen mahdolliseksi yhä useammille perheille.

- Tappara ry on tehnyt useita vuosikymmeniä hienoa työtä Tapparan junioritoiminnan eteen. Toiminta on kausiluonteista, joten olemme jo pitkään miettineet sitä, että Tapparan junioritoimintaa pitäisi tukea pitkäjänteisemmällä toiminnalla, kertoo Penttilä.

Säätiön tarkoituksena on kerryttää varallisuutta pitkällä tähtäimellä. Jatkossa säätiön varallisuutta on tarkoitus kasvattaa erilaisilla toimilla. Säätiön varallisuutta tullaan sijoittamaan säätiön sääntöjen mukaisesti ja tuotoilla tuetaan Tapparan juniorijääkiekkoilua.

Lisäksi tarkoituksena on tukea Tapparan kanssa yhteistyössä olevia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Säätiö koskettaa näin laajasti koko pirkanmaalaista jääkiekkoilua. Erityisesti säätiön tarkoituksena on antaa mahdollisimman monelle jääkiekon harrastajalle mahdollisuus kehittää itseään pelaajana ja tukea heidän liikunnallista kasvuaan.

-Säätiön isompana kuvana on yhteiskuntavastuu. Säätiön toiminnalla pyritään saamaan jääkiekon kustannuksia laskettua kaikilta perheiltä, ei vain yksittäiseltä perheeltä ja vähennettyä heidän vuosittaisia kustannuksiansa, jatkaa Penttilä.

Tappara tukisäätiön hallitukseen kuuluvat Markku Mattila, Kari Aaltonen, Mikko Leinonen ja hallituksen puheenjohtajana toimii Heikki Penttilä.